Nescafé đồng hành cùng Hội thi Tiếng Hát Sinh Viên

27/11/2015

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc là một trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hóa, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên.

Nescafé đồng hành cùng Hội thi Tiếng Hát Sinh Viên toàn quốc
Nescafé đồng hành cùng Hội thi Tiếng Hát Sinh Viên toàn quốc

Hội thi Tiếng Hát Sinh Viên toàn quốc góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tính tích cực, chủ động cho học sinh, sinh viên theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Năm nay, với sự tài trợ của nhãn hàng Nescafé, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vòng sơ khảo của Hội thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIV” ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam nhằm tuyển chọn các đoàn xuất sắc nhất tham gia vòng chung khảo năm 2016.

Bình luận

Bạn nghĩ gì về bài viết này ?(0 bình luận)

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận

Có 0 thành viên đã bình luận