Từ khóa :ZAYN X VERSUS THOI TRANG DUONG PHO

Zayn Mallik và Versus Versace – Hai biểu tượng thời trang lớn sắp đến Việt Nam

Zayn Mallik và Versus Versace – Hai biểu tượng thời trang lớn sắp đến Việt Nam

Đây chính là kết quả đến từ sự hợp tác giữa 2 biểu tượng thời trang – Zayn Mallik và Versus Versace – ZAYN X VERSUS định nghĩa lại toàn vẹn và gai góc cho những gì gọi là thời trang đường phố.

Tin thời trang

26/06/2017