Từ khóa :YOHJI YAMAMOTO THU DONG 2016

Yohji Yamamoto

Yohji Yamamoto

Yamamoto đã bỏ đi mọi sắc màu và chỉ giữ lại tông đen trắng chủ đạo cùng sợi chỉ đỏ làm điêm nhấn, bên cạnh đó, bộ sưu tập còn ám chỉ đến sự đơn giản về giới tính.

Runway

29/06/2016