Từ khóa :VTG 2016

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp Dệt và May - VTG 2016

Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp Dệt và May - VTG 2016

VTG 2016 hứa hẹn sẽ mang lại một diễn đàn kinh doanh tốt, là cơ hội gặp gỡ, trao đổi và thảo luận trực tiếp giữa nhà cung cấp và các doanh nghiệp, các cá nhân có nhu cầu mua bán và đổi mới công nghệ ngành dệt may, thêu, đan, và nguyên phụ liệu ngành Dệt may.

Tin văn hóa & đời sống

22/11/2016