Từ khóa :UONG BIA CO TRACH NHIEM

Cùng hưởng ứng ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu 2016

Cùng hưởng ứng ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu 2016

Năm 2016 đánh dấu kỷ niệm 7 năm Ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu. Và hoạt động tại Việt Nam là một phần nằm trong chương trình toàn cầu của AB InBev nhân dịp này nhằm gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của việc uống bia có trách nhiệm cho người tiêu dùng.

Tin văn hóa & đời sống

25/09/2016

Ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu 2015

Ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu 2015

Ngày hội uống bia có trách nhiệm toàn cầu khi 3 nhà sản xuất bia hàng đầu là Anheuser-Busch InBev, Carlsberg và Heineken cũng như các nhà sản xuất bia tại điểm phương và các tổ chức, hiệp hội bia.

Tin văn hóa & đời sống

24/09/2015