Từ khóa :UNG DUNG CONG NGHE TRONG TO CHUC SU KIEN

Ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức sự kiện

Ứng dụng công nghệ trong việc tổ chức sự kiện

Để tối ưu hoá dịch vụ, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực, VDEs (Virtual Desire Event) đã tiên phong đưa các ứng dụng công nghệ vào việc tổ chức sự kiện

Tin văn hóa & đời sống

14/09/2018