Từ khóa :TUI XACH DIORAMA

Sao Việt đang cuồng chiếc It Bag nào nhất?

Sao Việt đang cuồng chiếc It Bag nào nhất?

Câu trả lời chính là Diorama. Từ Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương cho đến Tóc Tiên, Chi Pu... đều không thể cưỡng lại sức hút của chiếc It Bag này!

Celebrity style

08/06/2016