Từ khóa :TU DO LA MINH

Tự Do Là Mình - Dự án "đẹp" dành tặng người chuyển giới

Tự Do Là Mình - Dự án "đẹp" dành tặng người chuyển giới

"Freedom Expression – Tự Do Là Mình” là một chiến dịch hình ảnh "đẹp" giúp cộng đồng có những hiểu biết đúng đắn hơn về cuộc sống của người chuyển giới (Transgender) từ đó đưa sự chấp nhận và bình đẳng đến gần với họ hơn.

Tin làm đẹp

30/11/2015