Từ khóa :TONG CUC DU LICH SINGAPORE

Tổng cục du lịch Singapore giới thiệu Thông điệp truyền thông và sản phẩm âm nhạc mới

Tổng cục du lịch Singapore giới thiệu Thông điệp truyền thông và sản phẩm âm nhạc mới

Tổng cục Du lịch Singapore phối hợp cùng Sky XX Garden & Lounge, ZOUK Singapore và Tippling Club Singapore giới thiệu Thông điệp truyền thông mới hướng đến Nhóm những người thích giao lưu đến thị trường Việt Nam

Tin văn hóa & đời sống

02/10/2018