Từ khóa :TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN NÚI CAO

"Tôi đã trở về trên núi cao": Tiếng ngân của rừng

"Tôi đã trở về trên núi cao": Tiếng ngân của rừng

"31 tản văn ấy, là những áng văn vừa trong vừa tình. Ngân nga như tiếng của rừng nhưng là khu rừng có linh có thiêng chứ không phải khu rừng tuyền những lá cây hoa quả… Nhẹ nhõm đến nỗi nhiều lúc tôi đọc và phải nén hơi, sợ nếu mình thở dài…con chữ có thể bay đâu mất." - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Văn hóa & Nghệ thuật

17/09/2018