Từ khóa :TOC DEP CHO NU MUA XUAN

Cuộc tái xuất của những chiếc nơ lụa trên mái tóc

Cuộc tái xuất của những chiếc nơ lụa trên mái tóc

Đôi lúc chỉ nhờ một dải ruy-băng thắt nơ trên mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa hoặc tóc búi cũng có thể làm bạn tạo sức hút mãnh liệt giữa phố Xuân.

Xu hướng làm đẹp

24/02/2017