Từ khóa :TINH DON PHUONG

Các tác giả nói gì khi nói về tình yêu chỉ có từ một phía?

Các tác giả nói gì khi nói về tình yêu chỉ có từ một phía?

Tình yêu bắt nguồn từ một phía và không được đáp lại chẳng bao giờ là cảm giác dễ chịu. Nhưng sau tất cả, những trải nghiệm có được từ chặng đường yêu ấy vẫn giúp trái tim mỗi chúng ta hoàn thiện hơn.

Phong cách sống

04/11/2016