Từ khóa :TIM KIEM TAI NANG THIET KE AIR ASIA 2017

Đã tìm ra hai đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Thiết kế AirAsia 2017

Đã tìm ra hai đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Thiết kế AirAsia 2017

Không chỉ đơn giản là sân chơi cho các nhà thiết kế thử thách bản thân, chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Thiết Kế AirAsia 2017 còn là cơ hội phát triển của các tài năng trẻ trong lĩnh vực thiết kế tại 10 nước Asean.

Tin thời trang

07/05/2017