Từ khóa :THE READING SCENTS

The Reading Scents - Khi nhân vật Rừng Na Uy hiện hữu bằng mùi hương

The Reading Scents - Khi nhân vật Rừng Na Uy hiện hữu bằng mùi hương

Hiệu sách Book Nest đã mang đến một cách định nghĩa thú vị cho các nhân vật của Rừng Na Uy. Từ nay, bạn có thể hình dung về các nhân vật Midori và Naoko bằng các làn hương thơm.

Tin làm đẹp

19/11/2015