Từ khóa :TẶNG QUÀ

Những phong tục tặng quà kỳ lạ trên thế giới

Những phong tục tặng quà kỳ lạ trên thế giới

Bạn thường xuyên làm việc với đối tác nước ngoài và băn khoăn mỗi khi lựa chọn quà tặng họ trong những dịp đặc biệt? Bạn nên làm gì khi bị người Nhật từ chối nhận quà, hay nên chọn màu sắc nào để gói quà tặng người Ý? Những phong tục tặng quà khác lạ ở mỗi quốc gia trên thế giới trong bài viết này sẽ là cẩm nang hữu ích cho bạn.

Du lịch & Ẩm thực

29/10/2018