Từ khóa :SU KIEN YACHT PARTY 2016

Đẳng cấp và khác biệt tại sự kiện Yacht Party 2016

Đẳng cấp và khác biệt tại sự kiện Yacht Party 2016

Tại sự kiện, các khách hàng VVIP còn có cơ hội khám phá du thuyền đẳng cấp và trải nghiệm phong cách thưởng thức Hennessy V.S.O.P độc đáo.

Tin văn hóa & đời sống

12/10/2016