Từ khóa :SU KIEN BRILLIANCE FOR ALL

Brilliance For All - Tuyệt phẩm kim hoàn

Brilliance For All - Tuyệt phẩm kim hoàn

Khách mời trầm trồ khi bước vào phòng tiệc lớn của khách sạn St.Regis tại Malaysia, nơi đang trưng bày những tuyệt phẩm kim hoàn mới nhất trên kệ thạch cao trắng muốt

Trang sức & Phụ kiện

15/10/2018