Từ khóa :SAN VAT QUY HIEM

Ốc vòi voi ...không phải muốn là được

Ốc vòi voi ...không phải muốn là được

Bên cạnh nhím biển, ốc vòi voi cũng là món ăn mà để cảm nhận hết được vị ngon của nó bạn phải thách thức các quan niệm bảo thủ của mình.

Du lịch & Ẩm thực

28/08/2017