Từ khóa :SAIGONELLA

Thăng hoa cùng lễ hội SAIGONELLA tại TP.HCM

Thăng hoa cùng lễ hội SAIGONELLA tại TP.HCM

Bắt đầu từ ý tưởng gắn kết mọi người lại cùng với nhau, SAIGONELLA là nơi nghệ thuật và âm nhạc thăng hoa. Chương trình diễn ra vào ngày 4/6/2016 tại DC - Club House, 22 Sáng Tạo, Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Văn hóa & Nghệ thuật

04/05/2016