Từ khóa :SAIGON CHAMBER MUSIC

Saigon Chamber Music - Một cuộc hội ngộ

Saigon Chamber Music - Một cuộc hội ngộ

Được mệnh danh là Festival thính phòng, Saigon Chamber Music lần thứ hai cũng là sự kết hợp giữa 22 nghệ sĩ tài năng trong nước cùng các nghệ sỹ nước ngoài. Đây là mô hình phức hợp phổ biến ở các nước tân tiến, nhằm khơi ngợi tình yêu âm nhạc và định hướng nghề nghiệp cho các nghệ sĩ trẻ.

Văn hóa & Nghệ thuật

04/08/2015