Từ khóa :RUOU VANG TIAMO DIMENTICAMI

Xuất hiện loại rượu vang dành cho những người thích đọc sách

Xuất hiện loại rượu vang dành cho những người thích đọc sách

Rượu vang và người thích đọc sách dường như là hai phạm trù không liên đới nhau. Thế nhưng loại rượu Librottiglia đã xuất hiện để thay đổi nhận thức này.

Du lịch & Ẩm thực

28/11/2016