Từ khóa :RỒNG ĐẤT

Đảo Komodo sắp đóng cửa vì khách du lịch bắt trộm rồng

Đảo Komodo sắp đóng cửa vì khách du lịch bắt trộm rồng

Từ tháng 1/20120, khách du lịch sẽ bị cấm tạm thời không được lên đảo Komodo.

Du lịch & Ẩm thực

04/04/2019