Từ khóa :ROBIN HOOD

Robin Hood (2018) – Không đáng bị vùi dập tơi tả

Robin Hood (2018) – Không đáng bị vùi dập tơi tả

Phiên bản mới nhất về người anh hùng dân gian của nước Anh đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản, không đến mức quá tệ như những lời chỉ trích.

Phim

14/12/2018