Từ khóa :QUAN LY FACEBOOK

Mạng xã hội Facebook ra mắt chức năng "cấm cửa tình cũ"

Mạng xã hội Facebook ra mắt chức năng "cấm cửa tình cũ"

Ngăn chặn tối đa sự xuất hiện của tình cũ để bạn cảm thấy thoải mái mỗi khi truy cập là một chức năng mới khá thông minh và ý nghĩa của mạng xã hội Facebook.

Văn hóa & Nghệ thuật

20/11/2015