Từ khóa :QUA 20 THANG 10

Nghệ thuật tặng quà chiều lòng phái đẹp

Nghệ thuật tặng quà chiều lòng phái đẹp

Phụ nữ vẫn luôn than thở rằng cứ đến dịp đặc biệt, đàn ông chỉ chọn mỗi hoa làm quà. Thức quà nhàm chán lặp lại trong nhiều năm khiến sự yêu thương chỉ gói gọn trong một vật sớm nở tối tàn. Đàn ông vốn dĩ, cần thêm một chút tinh tế để hiểu được việc tặng quà cũng là một nghệ thuật

Tin thời trang

16/10/2018