Từ khóa :PRAIA DO FUTURO

Xem Praia do Futuro cuối tuần

Xem Praia do Futuro cuối tuần

Sự cộng hưởng giữa Beau Travail và Stranger by the Lake đã tạo ra sắc tố sống động cho Praia do Futuro, ít ra là với một khán giả đồng tính.

Văn hóa & Nghệ thuật

18/07/2015