Từ khóa :PHU NU NOI TIENG

Khoảnh khắc ấn tượng của những phụ nữ quyền lực trong ảnh

Khoảnh khắc ấn tượng của những phụ nữ quyền lực trong ảnh

Sức mạnh của phụ nữ không nằm ở vị trí xã hội cô nắm giữ, mà ở sức ảnh hưởng cô tạo nên. Bạn sẽ thấy rõ điều đó ở những người phụ nữ quyền lực sau đây.

Nhân vật

07/03/2017

Khi phụ nữ nổi tiếng nói về quyền bình đẳng của phụ nữ

Khi phụ nữ nổi tiếng nói về quyền bình đẳng của phụ nữ

Những người phụ nữ nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau đều có suy nghĩ riêng về quyền lợi và nghĩa vụ của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Đó cũng chính là quan điểm sống đã góp phần đưa họ đến vị thế của hiện tại.

Nhân vật

07/03/2017

Phụ nữ thực thụ - Beauty and the best

Phụ nữ thực thụ - Beauty and the best

Những người phụ nữ mà L’Officiel Vietnam chọn làm hình mẫu để vinh danh nét đẹp cơ thể trong số này làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, quan niệm sống cũng khác biệt nhưng gặp gỡ tại giao điểm của cái đẹp và niềm tin rằng không có gì khiến cơ thể hoàn hảo hơn sự tự tin và tình yêu dành cho bản thân.

Nhân vật

11/05/2016