Từ khóa :PHU KIEN DAY CHUYEN BODY CHAIN

Dây chuyền body chain - Thiết kế phụ kiện "đinh" của mùa hè 2017

Dây chuyền body chain - Thiết kế phụ kiện "đinh" của mùa hè 2017

Nếu theo dõi thời trang trên thế giới bạn sẽ nhận thấy body chain đã xuất hiện trên bản đồ làng mốt từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, “cuộc chơi” của món phụ kiện nóng bỏng đã hoàn toàn được nâng cấp vào mùa hè 2017.

Xu hướng thời trang

08/06/2017