Từ khóa :PANTHERE DE CARTIE CAO CAP

Panthère de Cartier – Báo đốm hồi sinh

Panthère de Cartier – Báo đốm hồi sinh

Biểu tượng báo đốm Panthère de Cartier một lần nữa được hồi sinh, sau gần hai mươi năm ngủ vùi trên chiến thắng.

Trang sức & Phụ kiện

18/09/2017