Từ khóa :ONG LY HIEN LONG

Chuyện không ai ngờ sau chiếc ví của Phu nhân Thủ tướng Singapore

Chuyện không ai ngờ sau chiếc ví của Phu nhân Thủ tướng Singapore

Với sự ủng hộ của bà Hà Tinh mà sản phẩm của cậu bé Seetoh Sheng Jie trường Pathlight đã bán hết rất nhanh. Việc làm của bà đã tác động mạnh đến truyền thông trong và ngoài nước.

Nhân vật

18/08/2016