Từ khóa :ONG CHU FACEBOOK

Bức thư cảm động ông chủ Facebook gửi con gái đầu lòng

Bức thư cảm động ông chủ Facebook gửi con gái đầu lòng

Ngay khi con gái đầu lòng chào đời, ông chủ Facebook không chỉ vui mừng thông báo trên trang cá nhân mà còn viết một bức thư dài và cảm động gửi tới cô bé. Bức thư của anh đề cập tới nhiều vấn đề nóng đang diễn ra trong xã hội hiện đại như khai thác và sử dụng năng lượng sạch, nâng cao chất lượng y tế, xóa đói giảm nghèo,...

Nhân vật

02/12/2015