Từ khóa :OKTOBERFEST 2019

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2019

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2019

Lễ hội GBA Oktoberfest được tổ chức trong suốt 27 năm qua, và năm nay tiếp tục được mang đến Việt Nam một trong những lễ hội nổi tiếng nhất của Đức

Tin văn hóa & đời sống

04/09/2019