Từ khóa :OGILVY

Chiến dịch bảo tồn tê giác đạt giải Đồng tại Cannes Lion

Chiến dịch bảo tồn tê giác đạt giải Đồng tại Cannes Lion

Chiến dịch “Devalue Rhino Horn - Làm Mất Giá Trị Sừng Tê Giác” của Ogilvy Việt Nam đã xuất sắc giành được giải Đồng tại Cannes Lion.

Tin văn hóa & đời sống

28/06/2016