Từ khóa :NOI CHUYEN MOT MINH

Phát hiện bất ngờ về người thích nói chuyện một mình

Phát hiện bất ngờ về người thích nói chuyện một mình

Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng sở thích độc thoại có thể là hành vi có lợi cho con người, chứ không hẳn là biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt.

Phong cách sống

11/03/2016