Từ khóa :NHUNG CAU DANH NGON TIENG ANH HAY

Kho tàng triết lý sống ý nghĩa chứa đựng trong ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Kho tàng triết lý sống ý nghĩa chứa đựng trong ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới

Là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất thế giới, tiếng Anh tất yếu cũng chứa đựng vô vàn những tư tưởng lớn. Hàng trăm năm qua, nhiều vĩ nhân đã thông qua tiếng Anh mà mang đến cho đời những triết lý sống bất hủ.

Phong cách sống

15/03/2017