Từ khóa :NHAN SAM HAN QUOC

Hội nghị xúc tiến thương mại nhân sâm Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Hội nghị xúc tiến thương mại nhân sâm Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Vào ngày 25/01/2018 tới, Hội nghị xúc tiến thương mại Nhân sâm Geumhong – Geumsan do Công ty Cổ Phần Geumsan tổ chức sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc tế Eden Plaza Đà Nẵng

Tin văn hóa & đời sống

24/01/2018