Từ khóa :NHA HAT VU KICH BALLET NGA

Khán giả cả nước mong chờ ngày công diễn hai vở vũ kịch kinh điển Hồ Thiên Nga và Kẹp Hạt Dẻ

Khán giả cả nước mong chờ ngày công diễn hai vở vũ kịch kinh điển Hồ Thiên Nga và Kẹp Hạt Dẻ

Lần đầu tiên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 2 vở Ballet kinh điển là Kẹp Hạt Dẻ và Hồ Thiên Nga gần như được công diễn đồng thời với nhau.

Văn hóa & Nghệ thuật

29/11/2016