Từ khóa :NHA HANG SPICE VIET

Nhà hàng Spice Việt khai trương chi nhánh thứ 3 tại TP.HCM

Nhà hàng Spice Việt khai trương chi nhánh thứ 3 tại TP.HCM

Tập đoàn Thiên Minh vừa khai trương chi nhánh thứ ba của nhà hàng Spice Việt - Ẩm thực thuần Việt, tại 157 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM

Tin văn hóa & đời sống

22/10/2018