Từ khóa :NGUOI TRE UA CHU NGHIA XE DICH

Đi để sống thêm nhiều cuộc đời

Đi để sống thêm nhiều cuộc đời

Đời sống đưa đẩy, tôi được đi nhiều. Đến nhiều nơi chốn để thấy mặt người, để yêu đời sống này. Đơn giản là thế thôi. Thế nhưng, hình như, kiểu đi của tôi và những người cùng thế hệ đã lạc hậu mất rồi nếu so với "chủ nghĩa xê dịch" của những người trẻ.

Du lịch & Ẩm thực

22/06/2017