Từ khóa :NGUOI SANG CHE

Những phát minh - Cảm ơn sự tình cờ

Những phát minh - Cảm ơn sự tình cờ

Phát minh thường là những tìm tòi dày công với hàng ngàn lần thử nghiệm thất bại trước đó. Nhưng thực tế lại có rất nhiều phát minh sinh ra từ tình cờ, ngẫu nhiên và trong hoàn cảnh mà chính người chủ phát minh cũng không ngờ đến.

Văn hóa & Nghệ thuật

28/06/2017