Từ khóa :NGU VA SUC KHOE

Làm việc quá sớm có thể gây hại cho sức khỏe

Làm việc quá sớm có thể gây hại cho sức khỏe

Một nghiên cứu khoa học tại Anh đã chứng minh rằng, làm việc trước 10 giờ sáng không những không hiệu quả mà còn có thể gây hại cho sức khỏe.

Sống khỏe

10/02/2016