Từ khóa :NGOC TRAI NUOI

Khóa học chuyên sâu về ngọc trai bằng tiếng Việt của Hiệp hội ngọc trai nuôi cấy Hoa Kỳ

Khóa học chuyên sâu về ngọc trai bằng tiếng Việt của Hiệp hội ngọc trai nuôi cấy Hoa Kỳ

Cuối tuần qua, đã diễn ra buổi họp báo công bố khoá học Pearls As One – Khoá học chuyên sâu về ngọc trai của Hiệp hội ngọc trai nuôi cấy Hoa Kỳ (viết tắt là CPAA) được chính thức chuyển ngữ sang tiếng Việt

Tin thời trang

24/09/2018