Từ khóa :NGHE THUAT TRANH TUONG

Nghệ thuật đường phố: từ bức tranh tường đến chiến dịch khổng lồ

Nghệ thuật đường phố: từ bức tranh tường đến chiến dịch khổng lồ

Đế chế hùng mạnh của nghệ thuật đường phố bắt đầu từ những nhóm thanh niên cần đánh dấu lãnh thổ, những người bé mọn nhất trong xã hội muốn được lên tiếng và được lắng nghe.

Văn hóa & Nghệ thuật

25/03/2016