Từ khóa :MUI TINH KHOI

Mùi hương kí ức

Mùi hương kí ức

Sẽ dễ hơn khi ta mường tượng, hình dung về âm thanh, màu sắc nào đó mà tri giác từng ghi nhận. Sẽ khó hơn nếu ta làm động tác tương tự về mùi hương nào đó từ kí ức, ngay cả khi có một cầu nối. Có lẽ vì thoắt ẩn thoắt hiện mà ám ảnh mùi hương đôi khi rất dai dẳng, nó khiến người ta vật vã khi lần tìm, hồi tưởng.

Văn hóa & Nghệ thuật

20/07/2017