Từ khóa :MUA DUONG DAI QUOC TE

Cuộc sản sinh giữa khiêu vũ và nhiếp ảnh

Cuộc sản sinh giữa khiêu vũ và nhiếp ảnh

Đây là dự án kết hợp nghệ thuật khiêu vũ với nhiếp ảnh giữa nghệ sĩ múa Đỗ Hải Anh và một số chuyên gia trong khu vực Đông Nam Á như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines.

Văn hóa & Nghệ thuật

21/08/2015