Từ khóa :MU LAM THU CONG

Huyền thoại từ những chiếc mũ

Huyền thoại từ những chiếc mũ

Hay câu chuyện cổ tích thời hiện đại của nhà thiết kế mũ đơn độc tại kinh đô thời trang Milan, Ý

Câu chuyện thời trang

08/08/2017