Từ khóa :MAT MA DA VINCI

Phim Inferno - Phiên bản "thừa kế" đầy hứa hẹn của Mật Mã Da Vinci

Phim Inferno - Phiên bản "thừa kế" đầy hứa hẹn của Mật Mã Da Vinci

Cuộc tái xuất của giáo sư Robert Langdon cùng những biểu tượng bí hiểm trong series tiểu thuyết đình đám của Dan Brown một lần nữa khiến cả thế giới trông chờ.

Văn hóa & Nghệ thuật

07/10/2016