Từ khóa :MAD COW WINE & GRILL

Cuồng nhiệt cùng Mad Cow Wine & Grill

Cuồng nhiệt cùng Mad Cow Wine & Grill

Địa điểm sống ảo mới cùng với ẩm thực đỉnh cao từ tầng 30 của nhà hàng Mad Cow Wine & Grill, khách sạn Pullman Saigon Centre sẽ cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn thú vị.

Du lịch & Ẩm thực

06/09/2017