Từ khóa :LOAI HINH NGHE THUAT

Những chuyện chưa kể về người nghệ sỹ đường phố

Những chuyện chưa kể về người nghệ sỹ đường phố

Cuộc xâm lăng của nghệ thuật đường phố đã đi xa hơn đường phố, vào đến thời trang… Công chúng đã và sẽ tiếp tục yêu mến loại hình nghệ thuật này, cũng nhưng các sản phẩm thời trang có liên quan.

Văn hóa & Nghệ thuật

25/03/2016

Nghệ thuật đường phố: từ bức tranh tường đến chiến dịch khổng lồ

Nghệ thuật đường phố: từ bức tranh tường đến chiến dịch khổng lồ

Đế chế hùng mạnh của nghệ thuật đường phố bắt đầu từ những nhóm thanh niên cần đánh dấu lãnh thổ, những người bé mọn nhất trong xã hội muốn được lên tiếng và được lắng nghe.

Văn hóa & Nghệ thuật

25/03/2016