Từ khóa :KI QUAN THE GIOI

Những kì quan tuyệt đẹp nhưng đã biến mất vĩnh viễn

Những kì quan tuyệt đẹp nhưng đã biến mất vĩnh viễn

Quy luật tạo hóa đôi khi rất khắc nghiệt, 18 địa danh này từng là các kì quan thiên nhiên thế giới tuyệt đẹp trước khi biến mất bởi thiên tai hay tác động của con người.

Du lịch & Ẩm thực

26/09/2018